at the restaurant

DSC7003
DSC 0999
DSC6917
DSC 1001
DSC6919
DSC6914

at the swimming pool

DSC 1036
DSC 0998
DSC 1058
DSC 0954
DSC6911
DSC 1052
DSC 1062
DSC 1054
HPIM1218
DSC6920
DSC6914
DSC6757

at the bar

DSC 1084
CORALLI 260
DSC03019
DSC 1727
DSC6996
DSC7038
DSC 1740
DSC6995
DSC7043
DSC 1748
DSC7013
DSC 1058

on the Livadakia beach

Main Foto
DSC03011
DSC0498 1
DSC 1766
DSC 1084
DSC03019
DSC6928
DSC6961
DSC 1082
DSCN1675
CORALLI 101
DSC0118
 DSC0325
DSC 1734

Coralli Apartments

DSC00334
DSC00307
DSC00353
CORALLI 398
DSC00350
DSC00304
DSC00334
DSC0133
DSC00315
DSC00372
DSC 5113
DSC 4962
CORALLI 380
Coralli Apartments4964
DSC0139
DSC00268
DSC00354
CORALLI 369
Coralli Apartments4956
Motitle1
DSC00359
DSC0133
DSC0150
CORALLI 391
CORALLI 384
CORALLI 367
DSC00154

Serifos

Old Mines Serifos
DSCN1720
DSC0020
DSC 3477
DSC0050
46
DSC0024
DSC 5086 7 8
Beaches
DSC 1899
15
DSC 4740 1 2
Aerino Bar In Serifos Island
Ekl
DSC 3438
58
Koutalas2
1

Coralli - landscape view

SERIFOS 1
SERIFOS 2